top of page

Elf paar ogen in de kas, geen mot blijft ongezien

In de glastuinbouw krioelt het van de vliegende beestjes, die al dan niet een plaag kunnen vormen voor het gewas. Als bedrijf met een achtergrond in vliegende technologie viel er in het begin heel wat bij te leren over de vliegende biologie in de kas. In de afgelopen zes jaar is dat al erg goed gelukt. Maar natuurlijk staan we er voor open om meer te leren over specifieke plagen, maar ook bij te dragen aan de kennis over deze insecten in de sector.

Eén van die kansen is meewerken in het PPS project Masterplan Rupsenbestrijding. Dit project richt zich op het vinden van een geïntegreerde - en zo veel mogelijk biologische - beheersing van de Turkse mot (Chrysodeixis chalcites) en de Duponchelia mot (Duponchelia fovealis). Deze plagen zijn echte lastpakken in de gerbera- en paprikateelt.  

 

Onze bijdrage hierin is het monitoren van adulte motten en meer inzicht krijgen in het gedrag en de voorkeuren van met name de Turkse mot. Waar in de kas bevinden ze zich graag? Hoe en waar komen ze binnen? En is er een bepaalde cultivar aantrekkelijker?

Daarnaast kijken we ook naar de ontwikkelingen van de populaties en generaties op basis van de vliegactiviteit. Op basis van onze ervaringen dusver verwachten we naar een eerste voorspellingsmodel toe te kunnen werken. Hiermee verwachten we dat het mogelijk wordt

een indicatie te geven wanneer bijvoorbeeld de eerste motteneitjes worden afgezet en wanneer de rupsen uit de eitjes komen. Zo kunnen we een nog preciezere timing van biologische interventies mogelijk maken.

 

In dit project zijn we medio 2023 gestart met het plaatsen van 22 PATS-C systemen bij twee gerbera kwekers: Oudijk Gerbera in Moerkapelle en LG Flowers in Pijnacker. Beide bedrijven hebben elk elf systemen. Daarmee hebben we een enorm intensieve monitoring van circa één hectare bij elk van deze twee bedrijven. Van deze systemen hangen er negen verspreid in de kas, één in de nok om de invlieg van motten te meten en één aan de andere kant van de gevel om de situatie buiten de kas in de gaten te houden. Zo hebben we een goed overzicht van wat er zowel binnen als buiten de kas gebeurt. 

PATS-C installatie bij Oudijk Gerbera

De eerste resultaten laten zien dat motten voorkeursplekken hebben in de kas. Waar dat precies aan ligt moet nog verder uitgezocht worden. Het zou te maken kunnen hebben met een temperatuurverschil tussen de noord- en zuidkant, verschillende aantrekkelijkheid van cultivars, of het botsen tegen de gevel, wat voor een verhoogde telling op de PATS-C systemen zorgt.

PATS-C systeem bij LG Flowers

Tot mei 2025 houden de PATS-C systemen de vliegbewegingen van de motten nog goed in de gaten. Gedurende en na deze periode wordt alle data geanalyseerd met hopelijk een hoop nieuwe inzichten in de gedragingen van deze twee plagen. Het doel daarbij is om de inzet van (biologische) gewasbescherming nog beter af te stemmen op de geïntegreerde beheersing van deze plagen.

 

Het project wordt gefinancierd door Kennis in je Kas (KijK). In het project werken we samen met Wageningen Plant Research, de Gewascoöperaties van Gerbera, Paprika en Potorchidee, Glastuinbouw Nederland, Andermatt, verschillende kwekers en teelt- en gewasbeschermingsadviseurs. 

You can reach us directly by phone between 9.00 - 17.00

We will contact you as soon as possible

Located at Delftechpark

bottom of page